Tiếp nhận chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008

Trong năm 2010 vừa qua, công ty TNHH Thiết bị giáo dục & Đồ chơi Việt Dũng đã tiến hành thực hiện học tập và quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008. Sau 3 tháng làm việc và học tập với phía tư vấn và Cục quản lý chất lượng Quacert, công ty chúng tôi đã trải qua quá trình kiểm tra của trung tâm Quacert. Công ty đã được cấp bằng chứng chỉ tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0888565144