Tấm lòng nhân ái

Trong năm 2010, công ty Thiết bị giáo dục và Đồ chơi Việt Dũng đã tổ chức nhiều chương trình tài trợ cho một số vùng khó khăn trên cả nước. Với một tấm lòng nhân ái, công ty đã mang đến cho các trẻ em ở khu vực khó khăn có thể có những hoạt động vui chơi


Giám đốc công ty Việt Dũng và chủ tịch xã Cẩm Khê

Tài trợ đồ chơi tại Cẩm Giàng – Hải Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0888565144